Zápis č. 13 Osadního výboru Spy ze dne 27. 5. 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Úterý, 24 Červen 2014 06:50

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, , Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, František Holada, Ing. Jiří Pohl

 


1. Kanalizace Spy

Členové OV byli seznámeni se stavem projektové dokumentace. Vzhledem ke skutečnosti, že část majitelů pozemků u Janovského potoka, nedalo souhlas se stavbou, OV navrhuje, pokud nedojde k dohodě, tuto část vypustit (i po konzultaci na ORM) a ukončit stavbu u silnice č.14 nad vjezdem k domu p. Volánka. To vše i s odůvodněním, že část stavby u Janovského potoka bude zřejmě finančně nejnákladnější.

 

2. Osvětlení ulice Kosařova

V současné době bude soutěžen dodavatel stavby. Dokončení stavby by mělo být do konce září 2014.

 

3. Pamětní deska – Vlastimila Moravce

OV Spy navrhuje zhotovení nové pamětní desky na památku rodáka obce Spy, Vlastimila Moravce, která je umístěna na budově bývalé školy. Nová deska by měla obsahovat mimo vlastního popisu i plastické ztvárnění specifického posezu Vlastimila Moravce, který měl při svých sjezdech, kterým byl ve své době jedinečný. OS Spy, se chce podílet na grafickém ztvárnění a spolupracovat při její konečné úpravě.

 

4. Stezka od 100 schodů k vysílači

Cca před 5 lety byla z důvodu zablokování letité cesty zahrádkářskou kolonií U 100 schodů zbudována cesta pod kolonií od vysílače ke 100 schodům. Bohužel část úseku od vysílače ke 100 schodům je v současné době ve špatném stavu. Povrch je jílový a při menším dešti je cesta velmi špatně schůdná. Navrhujeme zde odstranit část vrchního jílu a nahradit štěrkem. Jedná se hlavně o úsek v průseku lesa pod el. vedením.

 

5. Klubovna Spy

V klubovně Spy dále probíhá běžný provoz. TS dokončují oplocení hřiště a bude zahájena výstavba opěrné zdi u klubovny. Vše za spolupráce TS a dle návrhu architekta.

 

6. Ulice Chlístovská

Útvar rozvoje města pracuje na záměru zažádat o dotaci z programu MAS pohoda venkova na opravu silnice Spy – Chlístov. V této věci již proběhla mezi vedením ORM a MAS pohoda venkova předběžná jednání.

 

7. Cyklostezka Spy – Krčín

Od poslední schůze OV Spy nedošlo k žádné změně v této věci. Stále platí verze přes Železovu louku, Oboru do Spy na náves, odkud by mohla po zrekonstruování silnice na Chlístov pokračovat cyklostezka směr Val. Na návsi Spy by pak mohlo dojít k propojení dvou cyklostezek. Od Vršovky a z Krčína.

 

8. Chodník ul. Na Táboře

Od července 2014 zřejmě začne rekonstrukce ul. Na Táboře, kterou financuje ŘSD, kdy souběžně s touto stavbou bude na náklady města vybudován chodník od schodů k Sepskému mostu. S majiteli dotčených pozemků došlo k dohodě, byly sepsány smlouvy a věc bude předložena zastupitelstvu ke schválení.

 

 

Dne 27. 5. 2014 zapsal:

 

Bc. Jiří Sláma

Aktualizováno Úterý, 24 Červen 2014 06:52