Domů / SDH Spy / Výbor SDH

Výbor SDH

Pohl Jiří – starosta SDH

Jan Paluchník – velitel SDH a JPO družstva, kronikář

Jiří Uhlíř ml. – jednatel SDH, hasič JPO

Holčík Petr – strojník JPO

Petr Poláček – strojník SDH

Svatopluk Hvozdecký – hospodář, pokladník SDH

Jiří Šmída – člen výboru, hasič JPO pokladník SDH „hospůdka U Potoka“

Jaroslav Zámečník – Předseda kontrolní a revizní komise

Vlasta Ježková – kontrolní a revizní komise

Ivo Dvořák – kontrolní revizní komise

Horčička Ladislav – referent prevence

Hana Matušková – zdravotník/samaritán

Luboš Matuška – vedoucí hasičského muzea Spy