Domů / SDH Spy / Historie hasičů Spy

Historie hasičů Spy

Hasiči ve Spech, jsou jedním z nejstarších sborů v našem kraji. Roku 1870 byl založen „Vzájemně pojišťovací spolek“ proti ohni politického okresu Rychnovsko – Novoměstského se sídlem ve Spy u Nového města nad Metují.

 Po schválení stanov a běžných formalit ujal se roku 1872 předsednictví Václav Vojnar z nevelké vesničky Spy u Nového Města nad Metují. Spolek nabyl velkého zájmu u českého rolnictva. Již roku 1875 (rok před vydáním požárního zákona) se spolek usnesl, že bude ze svých hospodářských přebytků kupovat hasičské stříkačky a ty (dle § 32 svých stanov) půjčovat obcím, jež založí požární sbor. Ještě v témže roce bylo zakoupeno 5 stříkaček, ke každé 200 m hadic, výstroj a výzbroj pro 16 členů.

Úspěch spolku vedl k tomu, že založil již roku 1875 samostatnou hasičskou župu. Následuje založení Místního dobrovolného hasičského sboru ve Spech (1875), kde na přání Václava Vojnara, předsedy spolku, přidělilo ředitelství v roce 1876 jednu čtyřkolovou ruční stříkačku. Poněvadž hasičských sborů bylo tehdy na venkově málo, přihlásilo se do sboru ve Spech dosti členů z Běstvin, Křovic, Zákraví, Pulic a Vršovky.

O mnoho let později v roce 1903 byla tato župa největší v Čechách, měla 137 sborů a 3689 členů.