Zápis č. 11 Osadního výboru Spy ze dne 6.10.2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Úterý, 29 Říjen 2013 08:10

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, František Holada

1. Kanalizace Spy

Členové OV byli seznámeni se stavem projektové dokumentace a s tím, že dne 14. 10. 2013 proběhne od 19:30 hodin veřejná schůze s projektantem v knihovně Spy. Letáky na akci zařídí ORM a vyhlášení v místním rozhlase p. Voborníková.

 

2. Osvětlení ulice Kosařova

Žádost o přidělení dotace z programu MAS Pohoda venkova na vybudování osvětlení v ul. Kosařova byla úspěšná a získala dotaci ve výši 645.958,-Kč. Děkujeme tímto MÚ Nové Město nad Metují za zpracování úspěšné žádosti o dotaci. Realizace stavby proběhne v roce 2014.

 

3. Problém s hranicí pozemku

V měsíci září 2013 se vyskytl problém, kdy TS Nové Město nad Metují ořezali část větví na hranici pozemku č. 256/1 (Bořkovi) a č.610 (MÚ Nové město nad Metují). Z šetření u místních domorodců bylo zjištěno, že hranice, která má být v současné době označena plaňkami a stromy švestek přesně neodpovídá stavu jaký je v katastrálních mapách. Navrhujeme tedy provést nové zaměření hranice uvedených pozemků a tím zamezit dalším případným střetům s majiteli pozemku č. 256/1. Pro doplnění – p. Bořek byl v minulosti opakovaně upozorněn na stav, kdy větve z jeho pozemku zasahují do veřejné cesty.

 

4. Klubovna Spy

V klubovně Spy dále probíhá běžný provoz. Poslední větší akcí byla první novodobá hasičská soutěž – O pohár starosty SDH Spy, kterého se zúčastnilo 7 družstev, zakončená posvícenskou zábavou. Děkujeme TS za pomoc při úpravě okolí klubovny. V současné době probíhá stavba kůlny na nářadí a v přípravě je opěrná zídka u klubovny.

 

5. Bramborákové hody

Dne 12.10.2013 proběhnou v klubovně každoroční bramborákové hody. Začátek od 15:00 hodin.

 

6. Hydranty

Členové OV vznáší dotaz, v jakém stavu jsou hydranty v obci, kdo je pověřen jejich funkčním stavem.

Opakující dlouhodobé požadavky

 

7. Ulice Chlístovská

Opakovaně žádáme o nalezení řešení resp. finančních prostředků na rekonstrukci ul. Chlístovská po konec katastru, odkud je na katastru Dobrušky od r. 2010 silnice již opravena. Stojí na zvážení, zda by se nedaly prostředky sehnat v případě pokračování cyklostezky č.4059, která končí na křižovatce u hřbitova Spy. Stezka by pokračovala ul. Kosařova, Chlístovská směr Chlístov, popřípadě Val a dále se napojila na horskou č. 4235 v Ohnišově.

 

8. Cyklostezka Spy – Krčín

Nutné nalezení řešení vybudování cyklostezky Spy – Krčín. Není možné čekat na možnou budoucí výstavbu přeložky silnice č. 14, která je v nedohlednu. OV Spy navrhuje řešení cyklostezky údolím Janovského potoka (sádky, obora, Spy s výjezdem na návsi)

 

 

 

Aktualizováno Úterý, 29 Říjen 2013 08:12