Zápis č. 10 Osadního výboru Spy ze dne 24. 2. 2013 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Úterý, 26 Únor 2013 22:01

 

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička

Omluveni: Bohumila Uhlířová, František Holada

 

1. Stanovisko pozemek - Špatenka

Po prostudování podkladů OV dospěl ke dvěma způsobům řešení:

· Postupovat k užívání pozemku města p. Špatenkou jako ke každému dalšímu, tedy sepsáním nájemní smlouvy za cenu běžnou v místě, tedy 7,-Kč/1 m2/rok, tedy 2359,-Kč/rok. Není možné přistoupit na jinou částku i vzhledem k tomu, že p. Špatenka zde nemá trvalé bydliště. P. Špatenka může naopak po městu požadovat za užívání chodníku, který je pro změnu na jeho pozemku 20,-Kč/1 m2/rok, tedy 960,-Kč/rok.

· Druhé řešení se nabízí, odměřit část pozemku 318/14, resp. jeho úzkou část za severní částí pozemku 312/1 p. Špatenky v míře 48m2 a tuto směnit za pozemek na chodníku. V tomto případě bereme v potaz nutné zaměření pozemku a s tím spojenou investici.

Závěrem OV konstatoval, že není možné, aby jiní lidé za užívání pozemku města platili řádně a jiní nejsou ochotni přistoupit na podmínky dané městem, majitelem pozemku. Pokud bude p. Špatenka stále odmítat dohodu, mělo by město vyzvat p. Špatenku k vyklizení pozemku a odstranění oplocení v jasně dané lhůtě.

2. Směna pozemku - Vrbová

Navrhovanou směnu pozemku č. 13361, lesní pozemek za pozemek č. 551/2 OV Spy schválil, za splnění dalších podmínek:

· Pozemek č. 551/2 resp. jeho úzká část mezi potokem a pozemkem Zámečníkových č. 553 je nutný přeměřit, jelikož koryto potoka tento pozemek prakticky zabralo. Dále je nutné vejít v jednání se Zámečníkovými a to z důvodu možných výše uvedených nesrovnalostí s hranicí pozemku. Nutná fyzická kontrola v místě. Bez této kontroly a jednání všech třech stran smlouvu neuzavírat.

3. Zákaz vjezdu – volnočasový areál

ORM resp. pí. Čečetková informovala předsedu OV o schválení použití značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel do areálu dopravním inženýrem p. Kultem. OV dále navrhuje znění dodatkové tabulky „Vjezd povolen dopravní obsluze a na povolení provozovatele klubovny“

 

4. Vjezd do lomu – parkování

Vyřešit vjezd do lomu resp. na pozemek č. 550. V návaznosti na bod 3, kdy bude zakázán vjezd do areálu hřiště, navrhujeme aby město umožnilo vjezd do lomu po svém pozemku. Současná asfaltová komunikace je z větší části v majetku Zámečníkových. Vzhledem k tomu, že sjezd z hlavní komunikace je ze 2/3 na pozemku města č. 550, je možné podél této hranice pozemku s pozemkem č. 556/2 strhnou část zeminy v šíři 3m a tímto zpřístupnit pozemek lomu a umožnit upravení plochy pro občasné parkování návštěvníku areálu.

5. Veřejná schůze OV Spy se zástupci města

S členy OV a tajemníkem města p. Tyčem byl dohodnut termín každoroční veřejné schůze zástupců města s občany obce na pondělí 11. 3. 2013 od 17:30 hodin.

6. Jarní úklid

OV Spy a OS Spy plánuje na konec měsíce března uspořádat tradiční jarní úklid. Termín bude upřesněn.

7. Cesta Vršovka

V komunikaci směr Spy - Vršovka je po zimě opět mnoho výtluků. Apelujeme na opravu této komunikace, aby nedošla do stejného stavu jako ul. Chlístovská.

8. Cesta Chlístov

Opakovaně urgujeme nalezení řešení opravy cesty do Chlístova, po další zimě v zoufalém stavu.

9. Radar ul. Halínská

Děkujeme městu za umístění radaru na měření rychlosti v ul. Halínská.

 

Dne 24. 2. 2013

Předseda OV Spy, Bc. Jiří Sláma

 

Aktualizováno Úterý, 26 Únor 2013 22:06