Zápis č. 5 OV Spy ze dne 2.9.2019 Tisk
Napsal uživatel minarik   
Středa, 02 Říjen 2019 09:55

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík. Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Ševcová

PROGRAM:

1.    Zajištění brigádníka

2.    Kanalizace

3.    Pozemek u hřbitova

4.    Zpevnění cesty z  ulice Na Drahách k rybníčku a  z ul. Vl. Moravce ke klubovně

5.    Stanovení investičních akcí a jejich priorit v obci Spy na rok 2020

6.    Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1.    Zajištění brigádníka

Po domluvě s p. Trojanem z TS MěÚ, nabídla předsedkyně OV Spy Mgr.I.Hovorková místo brigádníka v rámci osady. Přihlásil se p. J.Uhlíř.

2.    Kanalizace

Seznámení členů OV s informacemi z jednání zástupců OV na MěÚ z 4.6.2019. Členy OV Spy zajímá, zda je stanoven výhled řešení, či harmonogram postupu řešení a zda je nějaký posun od posledního jednání.

3.    Pozemek u hřbitova

Členové OV Spy i nadále podporují nákup pozemku u hřbitova, z důvodu vybudování chodníku k autobusové zastávce.

4.    Zpevnění cesty z  ulice Na Drahách k rybníčku a z ul. Vl. Moravce ke klubovně

OV navrhuje zpevnění povrchu cesty (spojnice) z ulice Na Drahách  k autobusové zastávce  a taktéž i cestu z ulice Vl. Moravce ke klubovně.

5.    Stanovení investičních akcí a jejich priorit v obci Spy na rok 2020

Na základě podnětu MěÚ se členové OV Spy dohodli  na investičních akcích do budoucna a seřadili je podle priorit následně:

1)    Řešení kanalizace v osadě

2)    Zpevnění cest ( viz bod č.4)

3)    Vybudování chodníku k autobusové zastávce z Kosařovy ulice

4)    Obnovení malby na kapličce

6.    Různé

1)    OV Spy navrhuje obnovit vodorovné značení na silnici na návsi. Parkování některých vozů brání výhledu při výjezdu z Kosařovy ulice.

2)    OV Spy navrhuje označit na návsi místo pro přecházení přes silnici – někteří řidiči nedodržují povolenou rychlost, čímž ohrožují přecházející.

3)    OV Spy opětovně upozorňuje na rozbité schody před vstupem do knihovny a na nedostatečné osvětlení.

4)    OV Spy zajímá, v jakém stadiu se nachází navržená mapa osady.

5)    Znovu vznesena připomínka ohledně místního rozhlasu – nedostatečná slyšitelnost.

6)    Termín příští schůzky OV byl stanoven na 18.11.2019 v 18 hodin.

Použité zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – Městský úřad

Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková

 

Aktualizováno Středa, 02 Říjen 2019 10:02