Zápis č. 6 OV Spy Tisk
Napsal uživatel jirkas   
Pátek, 23 Březen 2012 20:22

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Bohumila Uhlířová, Ilona Hovorková, Ing. Ladislav Horčička, Jitka Holčíková

 

Místo: volnočasový areál u Janovského potoka


1. Areál hřiště

V úvodu proběhla diskuze členů OV Spy s vedoucím TS p. Trojanem ohledně osázení prostoru dřevinami. Na místě došlo k dohodě, že část u dětského hřiště a nového mostu bude sázena již na jaře 2012, další fáze osázení areálu proběhne zřejmě na podzim roku 2012. Při tomto jednání byl opětovně vznesen požadavek na pokácení jasanu u potoka na hranici hřiště, který je celý obrostlý břečťanem. Suché větve často padají přímo na hrací plochu a hrozí zde velké riziko úrazu. Pokácení by mělo proběhnout ještě před opravou oplocení části hřiště u potoka, které je plánováno na letošní rok.

 

2. Jarní úklid

Na den 31. 3. 2012 byl naplánován tradiční jarní úklid obce. K tomuto se váže požadavek na TS o pytle na odpad a následný svoz odpadu. Zařídí předseda OV Spy p. Sláma.

 

3. Radar na měření rychlosti

Na veřejné schůzi byl vznesen požadavek na umístění radaru měření rychlosti v ul. Halínská, ve směru od Krčína. Radar pro obec Spy byl v minulosti vyčleněn, ale z důvodu neexistence připojení na el. proud byl tento radar nakonec umístěn na ul. Komenského. Vzhledem k tomu, že napájení radaru lze jednoduše řešit solárním panelem, žádáme opětovně o umístění radaru na uvedené místo.

 

4. Vybavení klubovny

Vzhledem k blížícímu se termínu dokončení stavby klubovny upozorňujeme na nutnost řešení vnitřního vybavení. Jedná se hlavně o kuchyň, resp. kuchyňskou linku s příslušenstvím a zakoupení stolů se židlemi, případně lavicemi. Z ORM bylo na tuto otázku odpovězeno, že rozpočet 2012 v položce klubovna s tímto vybavením počítá. Dále je nutné co nejdříve rozhodnout, zda bude objekt zateplen. Dosavadní nevyjádření se k této věci blokuje některé stavební práce a může docházet ke zbytečným dodatečným úpravám.

 

5. Propady ve vozovce po opravě VaK

Cca v prosinci 2009 došlo k havárii na vodovodním řádu na návsi směr k vodárenské kouli, pár metrů od kontejnerového stání na tříděný odpad. V místě havárie je vozovka propadlá a je nutné provést dodatečnou opravu. Měl by provést VaK.


Dne 20.3.2012

Předseda OV Spy, Bc. Jiří Sláma

Aktualizováno Pátek, 23 Březen 2012 20:24