Osadní výbor
Zápis z 6. zasedání Osadní výbor Spy konaného dne 4.10.2016 v knihovna Spy PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pondělí, 13 Únor 2017 16:31

PŘÍTOMNI: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Ing. Ladislav Horčička, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, Jitka Holčíková, Bohumila Uhlířová

OMLUVENI: Hana Horčičková

HOSTÉ:

 

PROGRAM

1.    Vyjádření na žádost OMP – H. - Spy

2.    Chodník u č.p. 2, Spy

3.    Nepovolená stavba na komunikaci p.č. 600

4.    Cyklostezka Spy - Krčín

5.    Komunikace - opravy

6.    Kanalizace Spy

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1.    Vyjádření na žádost OMP – H. - Spy

Ve věci nepovolené stavby zpevněné plochy a vjezdu k čp. 30 na části pozemku p. p. č. 562/1 v k. ú. Spy OV Spy navrhuje věc řešit výpůjčkou, v žádném případě nesouhlasí s prodejem pozemku. Dále apeluje na striktní a nekompromisní postup dle stavebního zákona ve věci nepovolené stavby, která je zde již více jak 10 let a byla užívána velmi často k parkování a s tím i možnou související sankci za nepovelnou stavbu. OV Spy také navrhuje zpětné vyměření nájmu pozemku, pokud to zákon umožňuje. V minulosti bylo OMM takto požadováno po p. V., který dlouhodobě užíval pozemek obce u hřbitovní zdi.

2.    Chodník u č.p. 2, Spy

Členové OV Spy upozornili na nepořádek v ulici Na Drahách u hranice s pozemkem č.p. 2, zejména na spadané ovoce, větve a části stromů, které zasahují do prostoru chodníku a omezují průchodnost. Dřívější jednání s majitelem byla vždy bezvýsledná.

3.    Nepovolená stavba na komunikaci p.č. 600

OV Spy je nucen okolnostmi zaujmout stanovisko k (podivné), resp. nepovolené stavbě na komunikaci p.č. 600, obec Spy. Předseda OV seznámil členy se stavem a průběhem řízení, které v této věci probíhá. OV Spy stejně jako v bodě 1. apeluje na striktní dodržování zákona a využití všech možných prostředků města na vyřešení věci a uvedení komunikace do původního stavu.

4.    Cyklostezka Spy – Krčín

Stav jednání a možné realizace zatím brání hlavně problém na komunikaci p.č. 600, viz bod č.3. Majitelé dotčených pozemků, po kterých by měla v budoucnu vést cyklostezka, jsou znepokojeni stavem a omezením průjezdnosti této komunikaci a svůj možný souhlas s umístěním stavby na svých pozemcích podmiňují uvedením komunikace do původního stavu.

5.    Komunikace – opravy

Opakovaně žádáme opravu ulice Chlístovská. Její stav je velmi neutěšený a požadujeme alespoň „zalepení“ nejhorších výtluků. Dále upozorňujeme na silnici směr Vršovka, která je čím dál více využívána v době všech možných objížděk a tím související nově se vyskytující praskliny a výtluky. Nutno opravit, než se z ní stane další ulice Chlístovská.

6.    Kanalizace Spy

Navrhujeme dále jednat s majiteli pozemků, popřípadě hledat jiná řešení realizace kanalizace. Projekt již stál nemalé prostředky.

 

 

ZAPSAL Bc. Jiří Sláma

 
Zápis z 7. zasedání Osadní výbor Spy konaného dne 24.1.2017 v knihovna Spy PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pondělí, 13 Únor 2017 16:22

Aktualizováno Pondělí, 13 Únor 2017 16:26
Celý článek...
 
Zápis č. 4 Osadního výboru Spy ze dne 13.1. 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 02 Březen 2016 07:58

 

Aktualizováno Středa, 02 Březen 2016 08:02
Celý článek...
 
Zápis č. 3 Osadního výboru Spy ze dne 21.9. 2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 02 Březen 2016 07:54

 

Aktualizováno Středa, 02 Březen 2016 07:57
Celý článek...
 
Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 01.03.2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 11 Březen 2015 19:17

Aktualizováno Středa, 11 Březen 2015 19:20
Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí1234DalšíKonec »

Strana 1 z 4