Zápis z 1. valné hromady OS "Obec Spy" PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Čtvrtek, 07 Říjen 2010 10:58

 

1. valná hromada OS: „Obec Spy“

dne 26. 3. 2010 v knihovně Spy

 

 

Účast: Jiří Sláma, Ing. Ladislav Horčička, Kamil Řezníček, Lukáš Zámečník, Jaroslav Zámečník, Ing. Jiří Pohl, František Holada, Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Petr Holčík, Jan Paluchník

 

Body jednání:

 

 1. Návrh a přijetí nových členů OS
 2. Stanovení ročního příspěvku OS
 3. Volba členů kontrolního výboru.
 4. Volba členů výboru a osoby pověřené zastupování sdružení
 5. Projednání stavu hřiště a realizace stavby klubovny ve volnočasovém areálu.
 6. Diskuse

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Usnesení z jednání:

 

 1. Byli přijati noví členové občanského sdružení „obec Spy“ seznam viz příloha.

 

 1. Roční příspěvek, popřípadě vstupní poplatek do sdružení nebyl zatím stanoven. Výše poplatku bude stanovena až s ohledem na výsledek realizace stavby klubovny, se kterou je plánovaná činnost OS přímo propojena.

 

 1. Členové kontrolního výboru byli zvoleni: Kamil Řezníček, Lukáš Zámečník a Jitka Holčíková.

 

 1. Členy výkonného výboru byli zvoleni: Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl a Ing. Ladislav Horčička. Jiří Sláma byl jako člen výboru pověřen těmito pravomocemi:

· organizovat a řídit jednání a práci výboru

· jednat jménem výboru navenek ve všech věcech sdružení

· podepisovat jménem sdružení právní úkony v písemné formě

· řídit schůze výboru a navrhovat program jeho jednání

 

 1. Účastníci byli seznámeni se stavem realizace projektu na vybudování klubovny ve volnočasovém areálu. Jiří Sláma, pověřený zastupováním OS, zajistí sepsání a následný podpis smlouvy o budoucím užívání areálu (resp. pronájmu) OS a města Nové Město nad Metují.

 

 1. Termín další schůze byl dohodnut předběžně na listopad 2010 a to po vyhodnocení žádostí grantového programu MAS Pohoda venkova.

 

 

Zapsal dne 26. 3. 2010

Jiří Sláma

Aktualizováno Čtvrtek, 07 Červen 2012 19:57