Zápis z 7. zasedání Osadní výbor Spy konaného dne 24.1.2017 v knihovna Spy PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pondělí, 13 Únor 2017 16:22

PŘÍTOMNI: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Jitka Holčíková, Bohumila Uhlířová

OMLUVENI: Hana Horčičková, Ing. Ladislav Horčička, Ing. Ivo Dvořák

HOSTÉ:

 

PROGRAM

1. Cyklostezka Spy - Krčín

2. Zastávka autobusů Spy

3. Plán oprav silnic

4. Termín veřejná schůze OV Spy

5. Stanovisko k dani z nemovitosti

6. Zimní údržba chodníků

7. Pochvala SDH Spy

8. Kanalizace Spy

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Cyklostezka Spy - Krčín

Stav jednání a možné realizace zatím nikam nepokročil. Stanovisko majitelů stěžejních pozemků je stále negativní. Bohužel jejich postoj úzce souvisí s problémem na komunikaci p.č. 600 a podle jejich názoru málo důraznému postupu úřadu města.

2. Zastávka autobusů Spy

V souvislosti s rekonstrukcí silnice Spy – Krčín budou také zbudovány nové autobusové zastávky a to v obou směrech. OV Spy se shodl na to, že plánovaný přístřešek by měl být na zastávce směr Krčín.

3. Plán oprav silnic ve městě

Členové OV Spy byli jeho předsedou seznámeni s plánem opravy silnic v našem městě. Od dubna do června rekonstrukce Spy – Krčín a oprava silnice směr Jestřebí od Hradčan. Po té oprava úseku od Sepského mostu k náměstí.

4. Termín veřejná schůze OV Spy

OV Spy se dohodl na termínu konání tradiční veřejné schůze s přestaviteli radnice Nové Město nad Metují na pondělí 20.2.2017 od 17:30 hodin v budově školy.

5. Stanovisko k dani z nemovitosti

OV Spy navrhuje radě změnit koeficient daně z nemovitostí v katastru obce Spy, která byla cca před 6 lety dle našeho názoru neadekvátně zvýšena na 2 a je tudíž stejný jako v Novém Městě nad Metují. Při tom dostupnost obce, infrastruktura, její minimální napojení na město tomu neodpovídají. Pro porovnání kat. území kolem Náchoda, která jsou v podobné situaci a někdy i lepší mají koeficient 1,4 (Bražec, Malé Poříčí, Lipí, Pavlišov). Některé obce blízkosti Hradce Králové dokonce nepřevyšují koeficient 1. Z toho důvodu navrhujeme radě snížit zdejší koeficient ze 2 minimálně na 1,4.

6. Zimní údržba chodníků v obci

I přes nečekaně velké příděly sněhu v letošní zimě, musí OV Spy poděkovat za perfektní údržbu chodníků a komunikací v obci.

7. Pochvala SDH Spy

OV Spy děkuje SDH Spy za nápad a hlavně realizaci a údržbu kluziště u klubovny. Mrazivé dny tomu přály a kluziště je hojně navštěvováno.

8. Kanalizace Spy

Opětovně byl vznesen dotaz části občanů na projekt a realizaci kanalizace. Zda dojde v letošním roce k nějakému řešení.

 

 

ZAPSAL Bc. Jiří Sláma

Aktualizováno Pondělí, 13 Únor 2017 16:26