Zápis č. 4 Osadního výboru Spy ze dne 13.1. 2016 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 02 Březen 2016 07:58

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Bohumila Uhlířová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl

Omluveni:  Ing. Ladislav Horčička, Hana Horčičková, Ing. Ivo Dvořák

 

1. Žádost o stanovisko – pronájem pozemku

Členové OV Spy byli seznámeni s návrhem pronájmu části p. p. č. 562/1 o výměře cca 40 m v k. ú. Spy za účelem příjezdu k provozovně p. Popa. K tomuto záměru neměl nikdo negativní připomínky.

 

2. Zastávka ul. Halínská

Členové OV Spy byli p. Slámou seznámeni s projektem nové autobusové zastávky v ul. Halínská. Realizace zastávky bude souviset s plánovanou rekonstrukcí silnice úsek Spy – Krčín.

 

3. Cyklostezka Krčín – Spy

Bohužel, v této věci nedošlo zatím k nalezení řešení trasy. Majitelka dotčených pozemků, kudy by mohla vést cyklostezka, byla opakovaně oslovena a stále trvá její negativní stanovisko.

 

4. Chodník ul. Na Drahách

Doporučujeme v roce 2016 pokračovat v započaté opravě chodníku z roku 2015, která má kladné ohlasy.

 

5. Silnice směr Vršovka

Opakovaně OV upozorňuje na nutnost oprav silnice na Vršovku. Opravit i menší trhliny, aby nedošla tato komunikace do stejného stavu jako směr Chlístov.

 

6. Silnice ul. Kosařova

Upozorňujeme na nutnost oprav této komunikace. Trhliny v asfaltu se po zbudování osvětlení zvětšily a hrozí další trhání vozovky. Stejně jako cesta na Vršovku…opravy těchto menších prasklin a poškození zabrání vyšším nákladům v budoucnu.

 

7. Schody „Na Táboře“

Upozorňujeme na uvolněné schody Na Táboře. Nutná oprava některých schodových prvků, buď uvolněných, nebo silně vydrolených.

 

8. Žádost o povolení pokácení jasnu u klubovny

Žádáme o povolení pokácení jasanu u klubovny. Jeho kořeny jsou odhaleny a je nakloněn nad areál, resp. prostor u skály, kde je záměr upravit prostor pro venkovní sezení.

 

9. Poničený křížek

Těsně před vánočními svátky někdo nepochopitelně poškodil křížek na odbočce ze silnice č.14, směr Tábor. Ulomené nohy a ruce Ježíše. Pokud bude možné, žádáme o opravu.

 

10. Veřejná schůze OV Spy s radnicí

Navrhujeme svolání tradiční veřejné schůze na den 17. 2. 2016 od 17:30 v budově bývalé školy.

 

 

Dne 13. 1. 2016 zapsal:

Bc. Jiří Sláma

Aktualizováno Středa, 02 Březen 2016 08:02