Zápis č. 2 Osadního výboru Spy ze dne 01.03.2015 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 11 Březen 2015 19:17

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Ing. Jiří Pohl, Hana Horčičková, Jiří Šmída

Omluveni: Simona Ulichová

 

1. Veřejná schůze

Na pondělí dne 09.03.2015 byla předsedou OV Spy dohodnuta veřejná schůze zástupců radnice s občany, a to od 17:30 hodin v budově bývalé školy. Pozvánky a roznos zařídí J. Sláma.

 

2. Rozpočet města na rok 2015

Členové OV Spy byli p. Slámou seznámeni s rozpočetem města na rok 2015, hlavními akcemi, projekty a investicemi spojenými s životem v obci Spy. Zejména PD - stavební úpravy ul. Chlístovská, chodník ul. Na Táboře, DÚR - kanalizace Spy.

3. Autobusová zastávka v ul. Chlístovská

OV Spy byl seznámen p. Slámou ve věci autobusové zastávky v ul. Chlístovská, že nebude moci být přemístěna na náves (z hlediska provozu autobusů), ale bude nutné najít řešení v ul. Chlístovská. V současné době je zastávka na stejném místě jako doposud, ale bez přístřešku.

 

4. Žádost o pronájem pozemku - p. Zákravský

OV Spy bere na vědomí rozhodnutí rady města, že pozemek p. č. 616/1 a p. č. 616/2 bude pronajat p. Zákravskému, za městem stanovených standardních podmínek.

 

5. Pamětní deska Vlastimila Moravce

OV Spy byl seznámen s návrhem p. Wainera a rozpočtem na akci. Žádá tímto město o realizaci pamětní desky dle návrhu p. Wainera.

 

6. Ulice Na Drahách - chodník

OV Spy žádá o opravu chodníku v ul. Na Drahách. Jedná se o nejužívanější chodník v obci, který je ve velmi špatném stavu.

7. Hasičské muzeum

V budově bývalé školy vzniká v nevyužívané místnosti sbírka hasičské techniky. Předběžně bylo SDH Spy s OSN dojednána realizace zbudování bočního vchodu do místnosti, v místě okna. OV tuto akci podporuje a žádá město o realizaci. Bohužel v místnosti je i ve velmi špatném stavu podlaha a bude zde nutná rekonstrukce, stejně jako proběhla cca před 7 lety v knihovně Spy.

 

8. Osvětlení ulice Kosařova

Po stavbě osvětlení není upraven terén do stavu, jaký byl před stavbou.  Žádáme proto ORM o dohodu se stavitelem o úpravě terénu do řádného stavu.

9. Cyklostezka Spy - Krčín

OV nadále apeluje na vybudování cyklostezky Spy - Krčín, a to ve variantě přes Železovu louku.

 

10. Ulička za domy v ul. Na Drahách

Od občanů žijících v této ulici byl vznesen požadavek o sečení uličky za těmito domy. Od návsi, až po vyústění cesty k rybníčku. Dále o častější sečení cesty k zadnímu vchodu ke hřbitovu.

 

11. Přístřešek na autobusové zastávce ul. Halínská

Opětovně byl vznesen požadavek o vybudování přístřešku na autobusové zastávce v ul. Halínská, ve směru z Dobrušky na Krčín. Tento požadavek byl již v minulosti vznesen, ale s odvoláním na realizaci nové zastávky v případě stavby přeložky silnice E14 byl zamítnut. Z důvodu, že realizace přeložky je v nedohlednu, žádáme opětovně o vybudování jednoduchého přístřešku. Tato autobusová zastávka je nejvíce využívána hlavně školáky a v případě špatného počasí se není kde schovat. Přebíhání přes cestu do zděné zastávky je velmi nebezpečné, hlavně v zimním období.

 

Dne 01.03.2015 zapsal:

Bc. Jiří Sláma

 

předseda OV Spy

Aktualizováno Středa, 11 Březen 2015 19:20