Zápis č. 1 Osadního výboru Spy ze dne 22.12. 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Neděle, 11 Leden 2015 17:18

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Ing. Jiří Pohl, Hana Horčičková, Jiří Šmída

Omluveni: Simona Ulichová

 

1. Pamětní deska Vlastimila Moravce

K doručeným návrhům pamětní desky Vlastimila Moravce byla v obci provedena anketa a jako vítězný byl vybrán návrh arch. studia Weiner - Milan Weiner, viz příloha.

 

2. Žádosti o pronájem pozemků

K žádostem o pronájem pozemku parc. č. 634/2 (orná půda) v k. ú. Spy o výměře 757 m2 dále o pronájem části pozemku parc. č. 633 o výměře cca 400 m2 (orná půda) v k. ú. Spy, dále pak pozemek č. 564/1, 617/2, 622/2, 630/2, 636/1, 634/1, 634/2, 633 v k.ú. Spy a 2140, 2143 v k.ú. Nové Město nad Metují, vše užíváno k zemědělským účelům, nemá osadní výbor žádných námitek. Pokud budou do budoucna řešeny další žádosti o pronájem pozemků, které jsou stejně, jako výše uvedené již součástí obdělávaného celku pole, nebude mít k těmto žádostem OV Spy žádných námitek.

 

3. Žádost o pronájem pozemku – Sychrovský

K pronájmu (pachtu), pozemku par. č. 612, orná půda, 892m2, žadatel p. Sychrovský, nemá OV Spy žádných námitek. Vysvětlení viz, bod 2 zápisu.

 

4. Žádost o pronájem pozemku – Zákravský

OV Spy nedoporučuje pozemek par. č. 616/1 a 616/2 pronajmout ani prodat p. Zákravskému, který pozemek v současné době užívá a požaduje tento pozemek opět zpřístupnit jako obecní cestu.

 

5. Žádost o prodej pozemku - Adamec

Prodej pozemku č. 563/1 v k.ú. Spy, již dříve OS Spy souhlasil. V současné době navrhuje prodej za podmínek, kdy bude v tomto místě dořešeno umístění kanalizace.

6. Prodej pozemku – Zámečník

S návrhem p. Zámečníka koupit zakreslenou část pozemku par. č. 550 o výměře cca 1 000 m2, v k.ú. Spy OV Spy nesouhlasí. Navrhujeme pouze řešit přístup ke stodole a neprodávat tak velkou část pozemku města a to i z důvodu, že v lomu bylo zbudováno parkoviště pro účely klubovny.

 

7. Zastávka autobusu ul. Chlístovská

Z důvodu, že v současné době je zastávka v ul. Chlístovská řešena pouze provizorně, navrhujeme vejít v jednání s dopravci a PČR o možném umístění zastávky na návsi.

 

8. Cyklostezka Krčín – Spy

OV Spy byl předsedou p. Slámou seznámen se současným stavem, rozhodnutím rady města vejít v jednání s majiteli dotčených pozemku v trase a přípravu na možné projektování stavby.

 

Dne 22.12.2014 zapsal:

 

Bc. Jiří Sláma