Zápis č. 14 Osadního výboru Spy ze dne 8. 9. 2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 10 Září 2014 20:47

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Ing. Jiří Pohl

 

Omluveni: František Holada

 

1. Pamětní deska – Vlastimila Moravce

OV Spy navrhuje, aby pamětní deska na památku rodáka obce Spy, Vlastimila Moravce, která je umístěna na budově bývalé školy byla navržena opět ve formě desky na zeď školy. Nová deska by měla být rozhodně větší min. 60 x 40cm a měla obsahovat mimo vlastního popisu i plastické ztvárnění cyklisty. OV Spy oslovil občany a specialisty znalé tématu, kteří mohou pomoci k vytvoření finálnímu návrhu. Věc je průběžně konzultována s pí. Valterovou ORM a architektem p. Lukasem.

 

2. Osvětlení ul. Kosařova

Osvětlení je již hotové a jeho provedení se setkává s velmi kladnými reakcemi. Intenzita i barva osvětlení velmi dobře nasvětluje celou ulici a hřbitov. Děkujeme tímto ORM a zastupitelům za realizaci a podporu tohoto projektu. Velký dík také skupině MAS, Pohoda venkova, která projekt podpořila dotací.3. Klubovna Spy

RM odsouhlasila příspěvek na realizaci opěrné zdi. Práce budou do konce října 2014 provedeny občany obce za spolupráce TS Nové Město nad Metují.

 

4. Označení obce

Na příjezdu do obce Spy není ze strany od Chlístova označník obce. Stejný problém je na komunikaci ve směru od Vršovky. Řidiči pak není nijak nucen snížit rychlost na zákonem daných 50km/hod.

 

5. Cyklostezka Spy – Krčín

Od poslední schůze OV Spy nedošlo k žádné změně v této věci. Stále platí verze přes Železovu louku, Oboru do Spy na náves, odkud by mohla po zrekonstruování silnice na Chlístov pokračovat cyklostezka směr Val. Na návsi Spy by pak mohlo dojít k propojení dvou cyklostezek. Od Vršovky a z Krčína. OV Spy apeluje na zahájení jednání s majiteli pozemků a zahájení územního řízení.

 

6. Pozemek č. 555/8

OV Spy má zásadní připomínky k prodeji tohoto pozemku, které zastupitelstvo města schválilo usnesením č. ZM 95- 7036/13 odhlasovalo prodej části pozemku p. p. č. 555/1 o výměře 2500 m2, druh pozemku trvalý travní porost v k. ú. Spy paní P. S., za částku 750.000 Kč, tj. za částku 300 Kč/m2.

Celý text i se snímky mapy a návrhy v příloze.

 

Dne 8. 9. 2014 zapsal:

 

Bc. Jiří Sláma

 

 

Aktualizováno Středa, 10 Září 2014 20:49