Zápis č. 12 Osadního výboru Spy ze dne 25.2.2014 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Sobota, 29 Březen 2014 14:54

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, , Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, František Holada

Omluveni: Ing. Jiří Pohl

 

1. Kanalizace Spy

Členové OV byli seznámeni se stavem projektové dokumentace. V obci proběhly ze strany projektanta schůzky s jednotlivými majiteli pozemků, které by byli případně dotčeni stavbou kanalizace. Dále byli členové informováni o již známých nesouhlasech občanů s vedením kanalizace.

 

2. Osvětlení ulice Kosařova

Realizace stavby by měla být dokončena nejdéle do října 2014. V rozpočtu města jsou na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky na tuto stavbu.

 

3. Prodej části pozemku

OV Spy na základě žádosti majetkoprávního oddělení města, souhlasí s prodejem části pozemku č. 266/1 v k. ú. Spy za účelem zpřístupnění pozemku k případné plánované zástavbě.

 

4. Klubovna Spy

V klubovně Spy dále probíhá běžný provoz. Na jeře bude zbudována opěrná zeď svahu u klubovny. Další akcí na rok 2014 je plánována oprava části oplocení na hřišti a dodělání kůlny na nářadí. Vše po dohodě s architektem a za pomoci TS.

 

5. Cyklostezka Spy – Krčín

Předseda OV Spy jako člen nově vzniklé pracovní skupiny Cykloměsto seznámil členy OV o stavu řešení této cyklostezky.

Byla navržena varianta přes Železovu louku, oboru do obce Spy na náves. Část cyklostezky je navržena po soukromích pozemcích a je nutné předběžné jednání s majiteli, zda pozemky městu prodají, popřípadě přistoupí na jiná řešení.

 

6. Veřejná schůze OV Spy s radnicí

Na den 24.3.2014 bylo předběžně domluveno uspořádání každoroční veřejné schůze s zástupci města a jejích odborů

 

7. Chodník ul. Na Táboře

V roce 2014, zřejmě v jeho druhé půlce, by mělo ŘSD provést rekonstrukci ul. Na Táboře. S tímto je také spojeno vybudování chodníku od schodů k mostu s vyřešením přecházení. Na tuto stavbu jsou v rozpočtu města na rok 2014 vyčleněny finanční prostředky.

Opakující dlouhodobé požadavky

8. Ulice Chlístovská

Opakovaně žádáme o nalezení řešení resp. finančních prostředků na rekonstrukci ul. Chlístovská po konec katastru, odkud je na katastru Dobrušky od r. 2010 silnice již opravena. Stojí na zvážení, zda by se nedaly prostředky sehnat v případě pokračování cyklostezky č.4059, která končí na křižovatce u hřbitova Spy. Stezka by pokračovala ul. Kosařova, Chlístovská směr Chlístov, popřípadě Val a dále se napojila na horskou č. 4235 v Ohnišově.

 

 

Dne 25. 2. 2014 zapsal:

 

Bc. Jiří Sláma

Aktualizováno Sobota, 29 Březen 2014 14:58