Zápis č. 9 Osadního výboru Spy ze dne 4.12.2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pátek, 14 Prosinec 2012 07:58

Zápis č. 9 Osadního výboru Spy ze dne 4. 12. 2012

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Bohumila Uhlířová. Mgr. Ilona Hovorková, Jitka Holčíková, František Holada

Omluveni: Ing. Ladislav Horčička

 

1. Přijetí staronového člena OV

Na schůzi č. 9 OV byl přijat staronový člen. František HOLADA, nar. 8. 9. 1950, Halínská 67. Tímto je naplněno znění zákona na lichý počet členů.

 

2. Seznámení členů OV s provozem klubovny

V současné době byl zaveden v klubovně zimní režim, kdy je pravidelně otevřeno v pátek večer. Ostatní dny jsou volné pro využití jednorázových akcí. O provoz klubovny se dále stará J. Sláma. V záři bylo v klubovně vzkříšeno, po téměř 15 letech, posvícení, kterého se zúčastnilo kolem 80 lidí.  Děti v měsíci říjnu vyráběly draky, kterými pak ozdobily za pomoci rodičů klubovnu. Manželé Volfovi zde oslavili zlatou svatbu a začátkem listopadu byla skončena nohejbalová sezóna.

 

3. Plán rozvoje a údržby areálu „Na koupálku“ na rok 2013

Po dohodě s architektem města bylo dohodnuto možné řešení terénní úpravy u klubovny. Viz. příloha. Dále by mělo dojít k opravení oplocení hřiště (strana k potoku) a vybudován fit areál v místě bývalého lesa před klubovnou. Vše bylo předběžně projednáno s TS města a bylo dohodnuto, s ohledem na co nejmenší finanční zatížení rozpočtu města, provést tyto práce svépomocí občanů obce Spy s přispěním TS.

 

4. Radar měření rychlosti

Členové osadního výboru byly seznámení s tím, že radar bude v brzké době umístěn na ul. Halínská.

 

5. Pozemky v obci

Navrhujeme zrevidování pozemků města v obci Spy. Bylo zjištěno, že je zde veden dvojí přístup k těmto pozemkům. Poctiví lidé užívající pozemky města platí za něj nájem, nebo mají jinou dohodu s městem. Jsou však zde lidé, kteří tyto pozemky užívají bez smlouvy a nájmu a to dlouhodobě. Tento stav rozhodně nijak nezvedá prestiž města v přístupu ke svým pozemkům.

 

6. Zákaz vjezdu na hřiště - opakovaně

OV a OS Spy žádaly v zápisu č. 8 o vyřešení zákazu vjezdu na hřiště. Do současné doby nebylo vyřešeno. S tímto také souvisí možnost parkování hostů a uživatelů areálu „Na koupálku“. Jako jednu z možností navrhujeme využití plochy v lomu přes cestu. Po vyklizení a urovnání by zde mohlo parkovat více jak 10 vozidel. Problém je však v přístupu, jelikož cesta je v 95 % v majetku Zámečníkových. Navrhujeme městu vejít v jednání a pokusit se prosadit břemeno užívání této cesty k účelu parkování v lomu. Jako možnou protihodnotu navrhujeme městu darovat Zámečníkovým cestu ke stodole p.č. 70, která leží bez přístupu na pozemku města č.550.  Popřípadě pozemek č.551/3 a část 551/2, který podél Janovského potoka, který užívají.

 

7. Stanovisko k záměru prodeje pozemků – OMP

K záměru má OV Spy tyto připomínky. Varianta č. 1 je dle našeho názoru za současných podmínek zřejmě neprodejná, jelikož více jak polovina pozemku je v místě lomu a prakticky bez možného užitku. Z tohoto důvodu se spíše přikláníme k variantě č. 2, ale za podmínek, že město zajistí přístup na pozemek č. 550. Přístupová cesta je ve vlastnictví Zámečníkových. Souvisí to s bodem č. 7 zápisu. Parkování k areálu „Na koupálku“.

 

8.    Osvětlení ul. Kosařova

Opětovně a dlouhodobě požadujeme vyřešení osvětlení ul. Kosařova. Stačilo by cca. 4 – 5 sloupů. Bez chodníku.

 

9. Díra v ul. Vlastimila Moravce - opakovaně

Opakovaná žádost ze zápisu č. 8.

V ul. Vlastimila Moravce je u chodníku, pozemek č.777, hluboká zemní propadlina a hrozí zde nebezpečí úrazu, prosíme o zavezení propadu. Proti vjezdu k čp. 25 (Prázovi)

 

Dne 4.12.2012

Předseda OV Spy, Bc. Jiří Sláma