Zápis č. 8 Osadního výboru Spy ze dne 23. 8. 2012 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Sobota, 08 Září 2012 10:54

 

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Bohumila Uhlířová, Mgr.Ilona Hovorková, Jitka Holčíková

Omluveni: Ing. Ladislav Horčička


1. Seznámení členů OV s provozem klubovny

Od zahájení provozu klubovny 30. 6. 2012, byl nastaven pravidelný otevírací režim. OS vždy pověří jednoho člena, který má v daný týden službu. Zodpovídá za provoz a pořádek a v danou dobu klubovnu otevře. Zatím vše funguje bez závad, klubovnu využívá čím dál více spoluobčanů a hlavně rodiče s dětmi, kteří zde tráví  mnoho volného času hrami. Prázdninový provoz bude zakončen 1. 9. 2012, kdy proběhne zábavné odpoledne se soutěžemi pro děti a hudbou. Klubovna zatím plní nadmíru svůj společenský význam a lidé se zde opět po mnoha letech neexistence veřejné společenské budovy opět scházejí. Mimo pravidelný provoz zde byly uspořádány zatím tři větší veřejné akce, kterých se zúčastnilo od 50 do 80 spoluobčanů.

 

2. Radar měření rychlosti

OV vznáší dotaz, v jakém stádiu je žádost o vybudování měřiče rychlosti v ul. Halínská.

 

3. Zarůstání chodníku

V ul. Na Drahách opět přerůstá křoví a výhonky do chodníku. P. Bořek, majitel nemovitosti, byl již členem OV upozorněn, aby větvě ořezal. Zatím tak neučinil.

 

4. Zákaz vjezdu na hřiště

OV a OS Spy žádají, aby byla u vjezdu do areálu hřiště umístěna dopravní značka zákaz vjezdu všech motorových vozidel B11 s dodatkovou tabulkou „vjezd povolen s povolením OS Spy“, nebo „dopravní obsluze vjezd povolen“. Doprava zde není nijak regulována a často se stává, že v době provozu klubovny vozidla zajíždějí na hřiště, kde si hrají děti a hrozí zde úraz. Tato dopravní značka zde v minulosti již byla. Další možné řešení je instalace závory cca 2 – 3 m za kontejnerovým stáním.

 

5.    Žádost p. Vávry

OV Spy byla doručena žádost od OMM, o posouzení žádosti p. Vávry k odkoupení pozemku č. 778 o výměře 115m2 od města. K prodeji nebyla vznesena žádná námitka, pouze bylo upozorněno, že na zmíněném pozemku je značný nepořádek (užíváním p. Vávry) a bylo by žádoucí prodej uzavřít až po vyklizení pozemku.

 

6. Díra ul. Vlastimila Moravce

V ul. Vlastimila Moravce je u chodníku, pozemek č.777, hluboká zemní propadlina a hrozí zde nebezpečí úrazu, prosíme o zavezení propadu.

 

 

Dne 23.8.2012

Předseda OV Spy, Bc. Jiří Sláma

 

Aktualizováno Sobota, 08 Září 2012 10:57