Zápis č. 4 OV Spy PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Středa, 28 Září 2011 20:42

 

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Bohumila Uhlířová. Ilona Hovorková
Omluveni: Ing. Ladislav Horčička, Jitka Holčíková

 

1.    Seznámení členů OV se stavem realizace stavby klubovny


Členové OV byli předsedou p. Slámou seznámeni se současným stavem. Bylo vysvětleno, proč se zatím nestaví (nepřesnosti v projektu a rozpočtu). Stavba by však měla být zahájena do konce září a hotovo bude na jaře roku 2012.


2.    Změna daně z nemovitosti pro okrajové části města


Členové OV byli seznámeni předsedou OV o narovnání daně z nemovitosti na úroveň stejnou v Novém Městě nad Metují. Toto bylo přijato velkou kritikou. Hlavní důvody proč měl zůstat původní stav, jsou vyšší náklady na život v obci (doprava, nemožnost pěší nebo cyklo dopravy). Opět to vyvolalo dotaz, kdy bude konečně pořádné spojení mezi Spy a Krčínem.

3.    Septik u bytovky

 

Na veřejné schůzi OV Spy byl vznesen požadavek na vyřešení problému vytékání odpadu ze septiku (kanalizace) z bytovky, ul. Chlístovská, na soukromé pozemky (Uhlířovi). Tento stav stále trvá i přes urgence majitele nemovitosti SBD Náchod. Žádáme o opětovnou urgenci tohoto problému a napravení stavu.

 

4.   Parkování na návsi


Opětovně byl vznesen požadavek řešení parkování vozidel na návsi. Pravidelně zde parkují na chodníku vedoucího z ulice Vlastimila Moravce do ul. Na Drahách. Chodník je zde ve stejné výši jako vozovka a vozidlům zde nic mechanicky nebrání v parkování. Řidičům zde zřejmě nedochází, že se jedná o chodník a tudíž, že se dopouštějí přestupku. Žádáme o nápravu situace a jako jeden ze způsobu řešení navrhujeme podél hrany chodníku namalovat souvislou žlutou čáru zakazující zastavení. Popřípadě rádi přistoupíme na jiné řešení, které znemožní tento nešvar. Parkující vozidla zde značně brání ve výhledu při odbočování z ul. Kosařova na silnici č. 14. Tento požadavek je již opakovaný z předešlých zápisů.


5.    Boží muka

V měsíci červenci došlo k dopravní nehodě v ul. Vl. Moravce, při které byla totálně zničena boží muka. Část trosek bylo odvezeno TS a větší kusy zůstaly na místě. Máme dotaz, jak bude provedena oprava a v jakém termínu. Jelikož jde DN s jasným pachatelem, který měl povinné ručení, měla by všechny náklady s opravou hradit pojišťovna.

 

6. Chodník v ul. Na Drahách

Tento chodník je ve velmi špatném stavu, hlavně po opravě vozovky jsou obrubníky prakticky ve výši vozovky. Je nutná rekonstrukce, kterou by bylo možno rozfázovat (vzhledem k financím). Hlavní požadavek je nedělat chodník asfaltový, dochází pak prorůstání trávy (viz. nový chodník ke křížku v ul. Vlastimila Moravce, který je po 5 letech užívání, již v žalostném stavu. Povrch by měl být ze zámkové dlažby, která je levnější.

 

 

Opakované podněty a návrhy:

 

  1. Kdy bude cyklostezka do Krčína.
  2. Co bude s přeložkou silnice č. 14
  3. Oprava silnice v ul. Clístovská. Od hranice katastru směrem na Chlístov je nový povrch.
  4. Parkování náves

 

 

Zapsal:

předseda OV Spy

Bc. Jiří Sláma dne 16. 9. 2011

 

 

Aktualizováno Středa, 28 Září 2011 20:44