Zápis č. 3 osadní výbor Spy 2011 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pátek, 27 Květen 2011 16:41

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková. Ilona Hovorková


1.    Seznámení členů OV se stavem realizace stavby klubovny
Členové OV byli předsedou p. Slámou seznámeni s výběrem a schválením fy. na realizaci stavby klubovny. V brzké době byl, mělo dojít k předání místa stavby fě. Kerson, které se bude za OV Spy účastnit p. Sláma (kontaktuje p. Rejchrt – ORM) a kde by mělo dojít k dohodě, do kdy bude nutno starou „boudu“ zbourat a připravit staveniště. Dále v jakém rozsahu bude proveden zábor stavby, jak bude omezen provoz sportovišť a hřiště. V souvislosti s tímto bodem bylo OV dohodnuto, že před zbouráním staré „boudy“ budou občané obce Spy pozváni na rozlučkové odpoledne s „boudou“.

2.    Umístění sušáku na hadice pro hasiče Spy
S předchozím bodem je také spojen záměr hasičů Spy o zbudování sušáku na hasičské hadice v areálu u Janovského potoka. V místě mezi betonovým hřištěm a potokem si hasiči zbudovali zpevněnou plochu pro možnost tréninku, kde umístili nádrž na vodu a zde by také chtěli realizovat výstavbu sušáku. V dávné minulosti hasiči sušili hadice poblíž hasičské zbrojnice, kde byl stožár na sušení hadic, ale ten zde již není a jeho obnova není možná (soukromí pozemek), je tedy nutné najít prostor pro umístění sušáku. V souvislosti s tímto hasiči zakoupili starý sloup el. vedení, který chtěli v místě u nádrže vztyčit a upravit ho na sušení. Vzhledem k tomu, že se však místo nachází hned vedle dětského hřiště, považujeme realizaci sušáku v této podobě za nešťastný. Sušák musí mít min. 10m na výšku a převyšoval by místní vegetaci, což také nebude pro okrasu. Jsme pro realizaci jiné verze sušáku a to v podobě stožáru kruhového průřezu a také bude ještě předmětem diskuze s hasiči umístění. V současné době bereme věc jako otevřenou a v případě nalezení nějakého řešení budeme město informovat. Současně vyzíváme město k zamyšlení se nad tímto problémem a možnosti pomoci nalezení řešení.

3.    Zeleň na hřišti
Byl vznesen požadavek na osázení svahu nově zbudovaného mostu přes Janovský potok okrasnými dřevinami a to ze strany k dětskému hřišti. Dříve zde byly keře. Tento bod byl předběžně konzultován s vedoucím TS a byla dohodnuta realizace na podzim 2011, ideálně po dokončení stavby klubovny.

4.    Řešení ulice Kosařova
Na zasedání č. 2 OV Spy byl schválen záměr zjednosměrnit ulici Kosařova. Tento záměr byl brán jako možnost nalezení alespoň částečného řešení omezení provozu v této ulici, protože zbudování chodníku je v současné době i po jednání s městem nedohledná investice. Záměr byl vyvěšen na návsi a ze strany občanů bylo vzneseno pouze jedno doplnění, které se týkalo možnosti vjezdu ke hřbitovu z křižovatky Vršovka, Krčín. Záměr byl zjednosměrnit ulici ve směru od návsi ke hřbitovu. Tímto by byla věc prakticky ze strany OV Spy hotova, ale po komplexnějším řešení vzniklé situace bylo nalezeno několik problémů. Vzhledem k tomu, že by všechna auta, která odbočují u hřbitova, musela odbočovat až na křižovatce u Holadů, mohlo by zde dojít k vážnému ohrožení provozu, spojeném s řazením aut za horizontem ve směru od Krčína. Vše by zřejmě vyřešila výstavba přeložky, kde by měl být vybudován odbočovací pruh, ale to je také v nedohlednu. Z těchto důvodů žádáme město taktéž o zamyšlení se nad tímto problémem a pomoc s jeho řešením.  

5.    Díry na místních komunikacích
Po zimě se objevily v obci některé nebezpečné díry na komunikacích. Před hospodou, přímo u hranice hl. silnice č. 14 jsou tři nebezpečné díry. Pro připomenutí. Paní místostarostka při příjezdu na letošní veřejné zasedání také na tuto díru upozorňovala, že málem utrhal kolo. Další díra je na návsi při odbočení do ul. Kosařova. Opětovně také apelujeme na nalezení řešení kompletní rekonstrukce ulice Chlístovská a to až ke konci katastru, její stav je tragický.

6.    Parkování na návsi
Opětovně byl vznesen požadavek řešení parkování vozidel na návsi. Pravidelně zde parkují na chodníku vedoucího z ulice Vlastimila Moravce do ul. Na Drahách. Chodník je zde ve stejné výši jako vozovka a vozidlům zde nic mechanicky nebrání v parkování. Řidičům zde zřejmě nedochází, že se jedná o chodník a tudíž, že se dopouštějí přestupku. Žádáme o nápravu situace a jako jeden ze způsobu řešení navrhujeme podél hrany chodníku namalovat souvislou žlutou čáru zakazující zastavení. Popřípadě rádi přistoupíme na jiné řešení, které znemožní tento nešvar. Parkující vozidla zde značně brání ve výhledu při odbočování z ul. Kosařova na silnici č. 14.

7.    Změna kupní smlouvy manželů Staňkových
OV byla doručena žádost p. Bachury OMP, od manželů Staňkových o změnu kupní smlouvy k pozemku č. 303/29. K návrhu změny kupní smlouvy nemá OV žádné námitky.

Zapsal: Bc. Jiří Sláma                                                                              Ve Spy dne 23. 5. 2011

 

Aktualizováno Pátek, 27 Květen 2011 16:46