Zápis z 1. jednání OV Spy 7.1.2011 PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Sobota, 15 Leden 2011 09:05

 

Přítomni: Bc. Jiří Sláma, Ing. Jiří Pohl, Bohumila Uhlířová, Milan Syrovátko, Ing. Ladislav Horčička, Ilona Hovorková

 

Tato schůze proběhla veřejně za účasti dalších spoluobčanů. Byl zde proveden sumář požadovaných akcí na období 2011–2014, který je sestaven v pořadí důležitosti.

 

  1. V návaznosti na výsledek grantu klubovny Spy, dokončit tento projekt v roce 2011 a pokračovat na dalším zvelebení areálu.

 

  1. Najít řešení vybudování chodníku a osvětlení v ul. Kosařova od návsi ke hřbitovu a tuto stavbu realizovat.

 

  1. Vybudovat čistírnu odpadních vod. Zejména pro ulice Chlístovká, Halínská , Kosařova, Na Drahách a Nad Starčí, kde dochází k výstavbě nových domů. Resp. se jedná o část obce od návsi směr Chlístov a Vršovka.

 

  1. Najít řešení na propojení Spy s Krčínem, nejlépe vybudováním cyklostezky.

 

  1. Zpevnění prašných cest v obci. Postupné nahrazení za pevný bezprašný povrch.

 

Další požadavky, které mohou být řešeny rámci údržby:

 

  1. Opětovná připomínka od občanů je na neustálé vymílání vjezdu k domům č.p. 25 a 65 v ul. Vlastimila Moravce. Dochází zde pravidelně při větších deštích nebo jarním tání ke splavování štěrku, který je na uvedeném vjezdu. Cesta je celá v majetku města a k jejímu narušování dochází hlavně výtokem vody z propustku domu nad cestou. Dříve byl pod propustkem kanál, který ústil do kanalizace u silnice. Všechen splavený materiál nyní končí na silnici.
  2. OV přijal nabídku na darování stolu o rozměru 160 x 80cm,který bude umístěn v knihovně. Ostatní budou použity pro klubovnu na hřišti. Dále byla vznesena žádost na pořízení nových židlí do knihovny. Mnoho ze současných je v havarijním stavu.

 

  1. Vzhledem k plnému vytížení kontejnerů na tříděný odpad na návsi byl vznesen požadavek na nový kontejner na plast.

 

Za OV Spy, předseda:

Bc. Jiří Sláma

 

Aktualizováno Čtvrtek, 03 Březen 2011 20:15