Webové stránky obce Spy
Zápis č. 2 OV Spy ze dne 4.3.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 03 Duben 2019 09:03

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Ing. Ladislav Hořčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík (viz Prezenční listina)

OMLUVENI: Ing. Jiří Pohl

NEPŘÍTOMNI: ----

HOSTÉ: ----

PROGRAM A PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Zhodnocení proběhlé akce - Masopust
Předsedkyně osadního výboru krátce zhodnotila proběhlou akci – Masopustní průvod masek obcí. Akce se zúčastnilo nečekané množství masek. Dík patří všem zúčastněným, ať již v maskách nebo jako hostitelé. Průvod byl zakončen sousedským posezením se zpěvem v místní knihovně. Krátký článek se dvěma fotografiemi z této akce bude zaslán (po odsouhlasení členů OV) jako příspěvek do Novoměstského zpravodaje.

2. Informace ze schůzky s p. ██ ohledně umístění rychlostního radaru
Předsedkyně OV Mgr. Ilona Hovorková a Mgr. Jan Minařík navštívili p. ██. Cílem schůzky bylo předběžné jednání s návrhem umístění rychlostního radaru na pozemek p. ██. Pan ██ nemá zásadně nic proti umístění radaru na jeho pozemek, ale je třeba s ním jednat o konkrétních podmínkách (velikost, výška, …).

3. Protihlukový val v prostoru za zastávkou Halínská ve směru na Dobrušku
Uvítali bychom zkulturnění městského pozemku s případným protihlukovým valem v prostoru za zastávkou Halínská ve směru na Dobrušku.

4. Mapa části obce Spy
Předsedkyně OV předložila 2 varianty (s návodnými fotografiemi) na mapu obce Spy.  Klasickou turistickou, která je v obci Vrchoviny a 3D mapu s čísly popisnými (inspirace v obci Vršovka).
Členové OV se shodli na variantě ve 3D provedení. Místo bylo vybráno na návsi.

5. Webové stránky obce Spy
Správce webových stránek – Mgr. Jan Minařík seznámil členy OV s adresou stránek: http://www.obecspy.cz. Stránky jsou zpřístupněny a postupně inovovány. OV Spy podává návrh na finanční ohodnocení činnosti správce webových stránek (500 Kč/měsíčně).

6. Knihovna – výměna ubrusů, záclon, osvětlení vstupu
Paní ██ (správce knihovny) upozornila na zastaralé ubrusy a záclony v knihovně. Uvítali bychom výměnu. Zároveň OV Spy navrhuje umístit na budovu knihovny světelné pohybové čidlo nad vchod do budovy s osvětlením přístupu. Vypínač na světlo je umístěn až za dveřmi vchodu do budovy. Neosvětlené schody jsou ve večerních hodinách nebezpečné.

7. Celostátní akce „Ukliďme Česko“
OV souhlasí se zapojením obce Spy do celostátní akce „Ukliďme Česko“, která je v letošním roce vyhlášena na 6. dubna. Sraz na akci byl stanoven na 8. hodinu ranní. Ostatní spoluobčané budou o akci informováni ve vývěsce na návsi a ohlášením v místním rozhlasu.

8. Opravy chodníků
OV nesouhlasí se způsobem oprav místních chodníků. Navrhuje vyskládání zámkovou dlažbou a umístění zvýšených obrubníků opatřených světlým nátěrem.

9. „Seniorská obálka“
Předsedkyně OV seznámila členy OV s projektem MPSV, ke kterému se MěÚ Nové Město nad Metují připojuje. Jedná se o kartu pro případ naléhavé pomoci. Předsedkyně byla oslovena pracovnicí MěÚ o distribuci, vysvětlení významu a vyplnění tiskopisu, ostatním občanům obce.

10. Hledání variant řešení kanalizace v obci Spy
OV se obrací na ZM Nového Města nad Metují o řešení problematické situace kanalizace v obci. Zástupci OV se zúčastní domluvené výjezdní schůzky 6. března na MěÚ.

11. Připomínky
a) V ulici Nad Starčí žádají o vyštěrkování zabahněné cesty
b) Zabahněnou cestu – odbočka vpravo v kopci kolem p. ██ (č.p.15) k ██.
c) Nejsme spokojeni s řešením výjezdu z autobusového stání na Dobrušku. Poslední obrubník – po 3 měsících provozu – je už poničený (nákladní automobily přes něj přejíždějí). Dotaz OV na termín nějaké schůzky se zástupci firmy provádějící stavbu silnice.

Závěr: Dohodnutí termínu následné schůzky OV na 6. května 2019 v 18 hodin v knihovně ve Spech.
Zkratky: OV osadní výbor, MěÚ – městský úřad, ZM – zastupitelstvo města, MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zapsal: Mgr. Ilona Hovorková

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 09:29
 
Pravidla ochrany osobních údajů PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Neděle, 03 Březen 2019 19:53

Osadní výbor zpracovává osobní údaje v souladu s pravidly ochrany osobních údajů uvedenými na webových stránkách města Nové Město nad Metují - https://1url.cz/DMw6B

 
Veřejná schůze se zastupci města PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pondělí, 13 Únor 2017 16:27

Dne 20.2.2017 od 17:30 hodin se v budově bývalé školy uskuteční každoroční veřejná schůze s představiteli radnice Nové Město nad Metují.

Za OV Spy zve:

Bc. Jiří Sláma

 
Zápis č. 1 OV Spy ze dne 28.01.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Neděle, 03 Březen 2019 19:39

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Ing. Ladislav Hořčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík (viz Prezenční listina)

OMLUVENI: ---

NEPŘÍTOMNI: ---

HOSTÉ: ---

PROGRAM A PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Předání jmenovacích dekretů členům OV Spy

2. IT správcem webových stránek - Mgr. Jan Minařík

3. Objasnění situace provozu klubovny

Po vyřízení potřebné administrativy bude provoz klubovny obhospodařovat SDH Spy

- odsouhlaseno na výroční schůzi hasičů.

4. Kanalizace Spy

Opětovně byl vznesen dotaz části občanů na projekt a realizaci kanalizace. Navrhujeme dále hledat řešení zbudování alespoň části kanalizace v oblasti od návsi směr hřbitov, Chlístov a H., což jsou lokality, kde bude postupně docházet (již i probíhá) k výstavbě nových domů.

5. Zbudování autobusové zastávky směr Dobruška - včetně osvětlení

6. Odpadkové koše na autobusových zastávkách

7. Stížnost občanů - někteří řidiči autobusů prý nezastavují na zastávce směr Krčín

8. Zbudování chodníčku k autobusové zastávce podél hřbitova

9. Zpevnění zničené silnice ke hřbitovu v ul. Kosařova + chodníček (v téže ulici)

10. Reklamace

Osvětlení přechodů bylo umístěno uprostřed chodníků - nelze provádět údržbu (neprojede zametač).

11. Opravení chodníku v ul. Na Drahách + od školy k mostu

12. Směrem na Vršovku - na úseku silnice v majetku města - úprava zledovatělé silnice

13. Cyklotrasa

14. Silnice na Chlístov

15. Revitalizace rybníčku

16. Opravení lávky přes Janovský potok u Obory

17. Vyřešit problémy s p. H.

18. Opravení popraskaných zdí ve škole

19. Dotaz

- zda je možnost, abychom i my ve Spech slyšeli hlášení z městského rozhlasu? Spousta akcí občanům uniká.

20. Umístění kontejnerů v ul. Nad Starčí

21. Hasiči budou zřejmě v budoucnu řešit parkování cisterny

- žádost o pomoc řešení MěÚ.

22. U rybníčku = značka Hlavní silnice - před radarem

23. Upravení osvětlení na hřbitově - přílišná intenzita osvětlení

(úprava vypínačem?)

24. Chystané akce - Průvod masopustních maškar obecní částí Spy

(23.02.2019 - od 13 hodin)

25. Návrh na vytvoření mapy obecní části Spy s následným umístěním na návsi


ZÁVĚR:

OV Spy vyjadřuje poděkování TS - p. Holčíkovi - za prohrnování silnic v obecní části Spy.

POUŽITÉ ZKRATKY:

TS - Technické služby města Nové Město nad Metují

ZAPSAL:

Mgr. Ilona Hovorková, předsedkyně OV Spy

 

Aktualizováno Středa, 03 Duben 2019 09:20
 
Zápis z 7. zasedání Osadní výbor Spy konaného dne 24.1.2017 v knihovna Spy PDF Tisk Email
Napsal uživatel jirkas   
Pondělí, 13 Únor 2017 16:22

Aktualizováno Pondělí, 13 Únor 2017 16:26
Celý článek...
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 2 z 15