Webové stránky obce Spy
Zrušení dívčí koledy PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Čtvrtek, 26 Březen 2020 11:03

Dívčí koleda – upozornění pro občany

Na tuto neděli 29. března 2020 připadá v našem městě holčičí koleda. Bohužel musíme všechny kolednice požádat, aby v letošním roce zůstaly doma a po koledě nechodily. Víme, že se jedná o tradici, ale v souvislosti s opatřeními týkající se virové nákazy COVID – 19 není koledování v letošním roce možné. Prosíme o dodržování omezení pohybu osob, abychom tak chránili zdraví nás i našeho okolí. Jen tak docílíme toho, že se nákaza podaří zpomalit a nakonec vymýtit. Děkujeme.

Aktualizováno Čtvrtek, 26 Březen 2020 11:04
 
Úprava svozů odpadů PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Čtvrtek, 26 Březen 2020 11:01

Městský úřad Nové Město nad Metují, Oddělení životního prostředí, oznamuje občanům, že po dobu

trvání vládních nařízení ohledně karantény, nebudou probíhat svozy objemného a biologicky

rozložitelného odpadu. Stejné opatření platí i pro ambulantní sběr nebezpečných odpadů.

O obnovení svozů budou občané informování sdělením na stránkách města a prostřednictvím

sociálních sítí.

Aktualizováno Čtvrtek, 26 Březen 2020 11:02
 
Zápis č. 1 z jednání OV PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Pondělí, 17 Únor 2020 19:56

Zápis č. 1 z jednání Osadního výboru Spy konaného dne 3. února 2020 v klubovně ve Spech

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík, Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Švecová

PROGRAM:

1. Termíny schůzek OV v roce 2020

2. Kanalizace

3. Masopust

4. Resocializační centrum v Běstvinách

5. Pojízdná prodejna ve Spech

6. Mapa Spů

7. Žádost o odkoupení pozemku p. XXX

8. Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1. Termíny schůzek OV v roce 2020

Společné stanovení termínů schůzek v roce 2020 – 3.2., 18.5., 14.9., 30.11.

2. Kanalizace

Opětná apelace osadního výboru na zastupitele města ohledně řešení kanalizace v osadě Spy. V prosinci  během 14 dnů 3 poruchy vodovodu – což pravděpodobně znamená, že  se něco samovolně děje.

3. Masopust

Nejbližší plánovaná akce – 22.2.2020 od 13 hodin – masopustní průvod osadou Spy. Vycházíme  z návsi, ukončení bude v klubovně.

4. Resocializační centrum v Běstvinách

Domníváme se, že lidé nemají dostatek informací ohledně fungování a provozu plánovaného zřízení Resocializačního centra v Běstvinách.

5. Pojízdná prodejna ve Spech

Osadní výbor nesouhlasí s usnesením Rady města ze dne 13.01.2020  - nepodpořit provoz, se zastávkou ve Spech 2 x týdně, pojízdné prodejny fy Marta spol.s.r.o. Radima Drejsla 138, 518 01 Dobruška. Radou města byla nabídnuta služba Senior Taxi , provozovaná Hasiči Nové Město nad Metují. Bohužel služba je věkově omezená, tudíž ji nemohou využívat ostatní skupiny lidí. Vzhledem k daním z nemovitostí, které jsou stanoveny ve stejné výši jako v Novém Městě nad Metují, žádáme o podporu základní občanské vybavenosti alespoň formou příspěvku na tuto pojízdnou prodejnu. Jistě by se dal využít i nějaký dotační program.

6. Mapa Spů

Dřevěný stojan je připravený v prostorách technických služeb v Novém Městě nad Metují.  Dokončení mapy Spů závisí na dořešení pojmenování soukromé cesty ( XXX).

7. Žádost p. XXX o odkoupení pozemku

P. XXX ml. žádá o odkoupení městského pozemku u hranic jejich pozemku,. Žádost podá na obec. O svém záměru byli informováni za OV  Mgr. Ilona Hovorková a p.Ing. Jiří Pohl. OV souhlasí, ale žádá o vyznačení v katastru nemovitostí, že se jedná o cestu.

8. Různé

1) Aktualizace webových stránek obce Spy – Mgr. Jan Minařík.

2) Plánovaná schůzka občanů Spů se zastupiteli MěÚ Nového Města nad Metují – 17.2.2020 v 17.30 hodin v knihovně ve Spech.

3) Zlepšení informovanosti občanů Spy o různých akcích, které zde budou pořádány ( letáčky do schránek, webové stránky, vývěsní skříňka na návsi).

4) Informování členů osadního výboru se zakoupením záložního disku a alba na fotografie na uchování fotografií, videí apod.

5) Řešení vedení kroniky. R. 2019 se nabídla předsedkyně OV zaznamenat. Hledání osoby či osob, kteří budou v zápisech pokračovat.

6) OV žádá město o výměnu židlí v klubovně. Židle po opakované udržbě již moc nevyhovují k dalšímu používání.

7) OV žádá město o zpevnění cest v ulicích Dvojitá a Tumlířova, aby  při odkalování nedocházelo k odemílání prašných cest.

8) OV žádá město  o pomoc při řešení zprovoznění Vojnarovy ulice.

9) OV chce vyjádřit poděkování SDH Spy a p. XXX, který byl jmenován správcem klubovny,za bezproblémové převzetí a následné provozování chodu klubovny.

10) OV vyjadřuje poděkování p. XXX st., který se jako brigádník TS, stará o údržbu a zvelebení osady Spů.

Použité zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – Městský úřad, TS – technické služby, SDH – sbor dobrovolných hasičů

Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková

 
Uzavření mateřských škol do odvolání PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Čtvrtek, 26 Březen 2020 10:59

Rada města na svém zasedání dne 23. března 2020 vyslovila souhlas s uzavřením

mateřských škol zřizovaných městem Nové Město nad Metují, a to ode dne 25.03.2020 do

odvolání.

 
Masopust PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Pondělí, 17 Únor 2020 19:54

 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 18