Webové stránky obce Spy
Veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Čtvrtek, 28 Listopad 2019 15:58

Město Nové Město nad Metují informuje o konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, které se bude konat dne 12. prosince 2019 od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují.

 
Veřejné zasedání zastupitelstva města PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 30 Říjen 2019 13:20

Město Nové Město nad Metují informuje o konání řádného veřejného zasedání Zastupitelstva města Nové Město nad Metují, které se bude konat dne 14. listopadu 2019 od 16:00 hodin v přednáškovém sále Městské knihovny Nové Město nad Metují.

Aktualizováno Středa, 30 Říjen 2019 13:21
 
Zápis č. 5 OV Spy ze dne 2.9.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 02 Říjen 2019 09:55

 

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík. Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Ševcová

PROGRAM:

1.    Zajištění brigádníka

2.    Kanalizace

3.    Pozemek u hřbitova

4.    Zpevnění cesty z  ulice Na Drahách k rybníčku a  z ul. Vl. Moravce ke klubovně

5.    Stanovení investičních akcí a jejich priorit v obci Spy na rok 2020

6.    Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1.    Zajištění brigádníka

Po domluvě s p. Trojanem z TS MěÚ, nabídla předsedkyně OV Spy Mgr.I.Hovorková místo brigádníka v rámci osady. Přihlásil se p. J.Uhlíř.

2.    Kanalizace

Seznámení členů OV s informacemi z jednání zástupců OV na MěÚ z 4.6.2019. Členy OV Spy zajímá, zda je stanoven výhled řešení, či harmonogram postupu řešení a zda je nějaký posun od posledního jednání.

3.    Pozemek u hřbitova

Členové OV Spy i nadále podporují nákup pozemku u hřbitova, z důvodu vybudování chodníku k autobusové zastávce.

4.    Zpevnění cesty z  ulice Na Drahách k rybníčku a z ul. Vl. Moravce ke klubovně

OV navrhuje zpevnění povrchu cesty (spojnice) z ulice Na Drahách  k autobusové zastávce  a taktéž i cestu z ulice Vl. Moravce ke klubovně.

5.    Stanovení investičních akcí a jejich priorit v obci Spy na rok 2020

Na základě podnětu MěÚ se členové OV Spy dohodli  na investičních akcích do budoucna a seřadili je podle priorit následně:

1)    Řešení kanalizace v osadě

2)    Zpevnění cest ( viz bod č.4)

3)    Vybudování chodníku k autobusové zastávce z Kosařovy ulice

4)    Obnovení malby na kapličce

6.    Různé

1)    OV Spy navrhuje obnovit vodorovné značení na silnici na návsi. Parkování některých vozů brání výhledu při výjezdu z Kosařovy ulice.

2)    OV Spy navrhuje označit na návsi místo pro přecházení přes silnici – někteří řidiči nedodržují povolenou rychlost, čímž ohrožují přecházející.

3)    OV Spy opětovně upozorňuje na rozbité schody před vstupem do knihovny a na nedostatečné osvětlení.

4)    OV Spy zajímá, v jakém stadiu se nachází navržená mapa osady.

5)    Znovu vznesena připomínka ohledně místního rozhlasu – nedostatečná slyšitelnost.

6)    Termín příští schůzky OV byl stanoven na 18.11.2019 v 18 hodin.

Použité zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – Městský úřad

Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková

 

 
Zápis č. 5 OV Spy ze dne 2.9.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 02 Říjen 2019 09:55

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík. Ing. Ladislav Horčička, Bohumila Uhlířová, Jitka Holčíková, Jana Ševcová

PROGRAM:

1.    Zajištění brigádníka

2.    Kanalizace

3.    Pozemek u hřbitova

4.    Zpevnění cesty z  ulice Na Drahách k rybníčku a  z ul. Vl. Moravce ke klubovně

5.    Stanovení investičních akcí a jejich priorit v obci Spy na rok 2020

6.    Různé

PRŮBĚH JEDNÁNÍ:

1.    Zajištění brigádníka

Po domluvě s p. Trojanem z TS MěÚ, nabídla předsedkyně OV Spy Mgr.I.Hovorková místo brigádníka v rámci osady. Přihlásil se p. J.Uhlíř.

2.    Kanalizace

Seznámení členů OV s informacemi z jednání zástupců OV na MěÚ z 4.6.2019. Členy OV Spy zajímá, zda je stanoven výhled řešení, či harmonogram postupu řešení a zda je nějaký posun od posledního jednání.

3.    Pozemek u hřbitova

Členové OV Spy i nadále podporují nákup pozemku u hřbitova, z důvodu vybudování chodníku k autobusové zastávce.

4.    Zpevnění cesty z  ulice Na Drahách k rybníčku a z ul. Vl. Moravce ke klubovně

OV navrhuje zpevnění povrchu cesty (spojnice) z ulice Na Drahách  k autobusové zastávce  a taktéž i cestu z ulice Vl. Moravce ke klubovně.

5.    Stanovení investičních akcí a jejich priorit v obci Spy na rok 2020

Na základě podnětu MěÚ se členové OV Spy dohodli  na investičních akcích do budoucna a seřadili je podle priorit následně:

1)    Řešení kanalizace v osadě

2)    Zpevnění cest ( viz bod č.4)

3)    Vybudování chodníku k autobusové zastávce z Kosařovy ulice

4)    Obnovení malby na kapličce

6.    Různé

1)    OV Spy navrhuje obnovit vodorovné značení na silnici na návsi. Parkování některých vozů brání výhledu při výjezdu z Kosařovy ulice.

2)    OV Spy navrhuje označit na návsi místo pro přecházení přes silnici – někteří řidiči nedodržují povolenou rychlost, čímž ohrožují přecházející.

3)    OV Spy opětovně upozorňuje na rozbité schody před vstupem do knihovny a na nedostatečné osvětlení.

4)    OV Spy zajímá, v jakém stadiu se nachází navržená mapa osady.

5)    Znovu vznesena připomínka ohledně místního rozhlasu – nedostatečná slyšitelnost.

6)    Termín příští schůzky OV byl stanoven na 18.11.2019 v 18 hodin.

Použité zkratky: OV – osadní výbor, MěÚ – Městský úřad

Zapsala: Mgr. Ilona Hovorková

 

Aktualizováno Středa, 02 Říjen 2019 10:02
 
Zápis č. 3 OV Spy ze dne 6.5.2019 PDF Tisk Email
Napsal uživatel minarik   
Středa, 29 Květen 2019 09:26

 

PŘÍTOMNI: Mgr. Ilona Hovorková, Bohumila Uhlířová, Jana Švecová, Jiří Šmída, Ing. Jiří Pohl, Ing. Ivo Dvořák, CSc., Mgr. Jan Minařík (viz Prezenční listina)

OMLUVENI: Ing. Ladislav Horčička, Jitka Holčíková

HOSTÉ: ----

PROGRAM

1. Společná pochůzka po obci

2. Seznámení členů OV s reakcemi MěÚ na námi zaslané podněty

3. Ukončení nájmu pozemku MěÚ p. XXX( náměty na využití)

4. Kanalizace ve Spech

5. Revitalizace rybníčku

6. Chodníky ve Spech

7. Různé, diskuze

8. Poděkování zástupcům MěÚ

PRŮBĚH JEDNÁNÍ

1. Společná pochůzka po obci

Členové OV prošli společně obec, aby si prohlédli stav nové silnice, všech částí obce.

2. Seznámení členů OV s reakcemi MěÚ na námi zaslané podněty

Předsedkyně OV seznámila ostatní členy s informacemi z MÚ, týkající se našich připomínek ohledně obrubníku u autobusové zastávky na Dobrušku, rybníčku, úpravy terénu u zastávky u hřbitova.

3. Ukončení nájmu pozemku MěÚ

Z MěÚ jsme obdrželi sdělení, že nájemkyně části p. p. č. xxx/x o výměře 270 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Spy, paní XXX, bytem Spy čp. 53, podala městu výpověď - bez udání důvodu (dle sdělení ze zdravotních důvodů, paní již před několika lety ovdověla a již "nemá sil“ ).

Nájem by měl být ukončen k 30.6.2019.

Zamyšlení nad dalším možným využitím pozemku:

- venkovní posilovna

4. Kanalizace ve Spech

Před dvěma měsíci jsme se sešli na schůzce se zástupci MěÚ, kde se řešil problém kanalizace ve Spech. Vzhledem k vysokým nákladům bylo vybudování obecní kanalizace zamítnuto. Bylo slíbeno hledání alternativních řešení. Do dnešního dne jsme nebyli vyrozuměni v jakém stadiu se řešení nacházejí. Myslíme si, že kanalizace v naší obci je nutné řešit. Jednou možností by bylo využití vyhlášené dotace ohledně domácích čističek odpadních vod.

5. Revitalizace rybníčku

Uvítali bychom společnou schůzku ohledně řešení revitalizace s projektem a odpovědnou osobou přímo na místě.

6. Chodníky ve Spech

Část chodníku v ulici od školy k mostu byla vyspravena, včetně propadlého kanálu. Další část chodníku je ve špatném stavu.

7. Různé, diskuze

a) Proběhlé akce: poděkování všem ( občanům i členům SDH Spy), kteří se účastnili akce Ukliďme Česko, přípravy na programu při pálení čarodějnic, při přípravě a stavění májky ( znovuobnovení tradice).

b) K 1.5.2019 byla klubovna převzata SDH Spy. S provozem budou občané seznámeni – doporučujeme sledovat nástěnku na návsi nebo zaktualizované webové stránky obce, jejichž adresu obdrželi všichni občané do domovních schránek.

c) Navrhujeme odkoupit nebo směnit pozemek u hřbitova ( majitel –p,XXX – nebo spíš dědicové, paní zemřela) a na něm později vybudovat chodníček. Již v současné době je pozemkem vyšlapaná cestička k autobusové zastávce.

d) Nejsme spokojeni s organizací, která vylepuje plakáty. Při jejich odstraňování zůstávají na zemi pod plakátovacími plochami útržky plakátů. Prosíme o následný úklid.

e) Žádost o úpravu venkovních prostor v okolí klubovny včetně dětského hřiště.

f) Chtěli bychom se zeptat, zda by nebylo možné upravit výši daní z nemovitostí v naší obci. Ač jsme součástí Nového Města, jsme ochuzeni o občanskou vybavenost. Za službami, obchody, apod. musí občané dojíždět do města.

8. Poděkování zástupcům MěÚ

Vyjadřujeme poděkování za vstřícnost a následná řešení našich připomínek a požadavků.

Závěr: Dohodnutí termínu následné schůzky OV na 2. září 2019 v 18 hodin v knihovně ve Spech.

Zkratky: OV - osadní výbor, MěÚ – městský úřad

ZAPSAL
Mgr. Ilona Hovorková

 

Aktualizováno Úterý, 04 Červen 2019 12:59
 
« ZačátekPředchozí12345678910DalšíKonec »

Strana 1 z 16